Thành phố Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 09 năm 2020 – Mango Digital và Buzzmetrics ký kết hợp tác chiến lược, đồng thời cho ra mắt bộ chỉ số đánh giá hiệu quả sáng tạo theo từng loại hình chiến dịch (campaign) trên Social Media. Theo đó, khi thực hiện chiến dịch truyền thông cho các thương hiệu trên Social Media, hai sản phẩm mà Mango Digital sẽ áp dụng tư vấn như sau:

● Xây dựng hệ thống các chỉ số đánh giá hiệu quả sáng tạo trên Social Media theo từng loại hình chiến dịch (Social Media key success factors).

● Thiếp lập Chuẩn đối sánh (Benchmark) cho từng chỉ số ở từng loại hình chiến dịch trên Social Media.

 

Tải tài liệu miễn phí: https://bit.ly/2FbsDJp

Bản chất của Social Media là thảo luận (conversation). Thực hiện các chiến dịch trên Social Media nghĩa là chúng ta đang tham gia vào cuộc nói chuyện của người dùng. Một ý tưởng sáng tạo kích thích được người dùng quan tâm và muốn nói về thương hiệu theo đúng mục tiêu marketing thì mới được coi là hiệu quả. Chính vì thế, những chỉ số cơ bản như: lượt xem (views), lượt hiển thị (impressions), lượt tương tác (engagement), lượt theo dõi (followers)… vẫn là chưa đủ để phản ánh mức độ hiệu quả của một chiến dịch.

Nhận thấy vấn đề này, Mango Digital và Buzzmetrics giới thiệu phương pháp đánh giá và đo lường hiệu quả sáng tạo dành cho 8 loại hình chiến dịch Social Media phổ biến.

8 loại hình chiến dịch Social Media phổ biến

Tại Mango Digital, chúng tôi tin rằng dữ liệu đóng vai trò rất quan trọng trong việc định hướng sự sáng tạo. Với bộ chỉ số mới, chúng tôi muốn đảm bảo rằng thương hiệu đang đi đúng hướng và có thêm góc nhìn sâu hơn để đánh giá chiến dịch của mình trên Social Media.” Bên cạnh đó, anh Tăng Gia Hải Lam, Managing Director của Buzzmetrics cũng cho biết: “Buzzmetrics có phương pháp đo lường dữ liệu hiệu quả, còn Mango Digital có dịch vụ sáng tạo. Khi kết hợp cả hai yếu tố dữ liệu (data) và sáng tạo (creativity), tôi tin rằng thương hiệu sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu truyền thông của mình.

Lucas Phạm,

Managing Director của Mango Digital

Từ trái qua phải: Anh Tăng Gia Hải Lam (Managing Director của Buzzmetrics) và anh Lucas Phạm (Managing Director của Mango Digital)

Vui lòng liên hệ để đăng ký workshop:

Ms. Jessy Nguyễn – Account Director

Số điện thoại:0973 498 917

Email: jessy.nguyen@mangodigital.vn Hoặc tìm hiểu thêm tại website của Mango Digital: https://www.mangodigital.vn/

TCBC Mango Digital và Buzzmetrics