Author Archives: mango-admin

Mango Digital x YouNet AM x Fanscom – Bộ 3 Agency Hợp Nhất Thành Nhánh YouNet Marketing Services

Fanscom, một Digital Creative Agency cung cấp các dịch vụ quảng cáo và truyền thông tích hợp toàn diện thông báo về việc gia nhập vào YouNet Group, YNG – Tổ hợp về phân tích dữ liệu & các dịch vụ dựa trên dữ liệu phục vụ cho Online Commerce, kể từ tháng 1 năm 2024. Với sức mạnh công nghệ và dữ liệu từ YouNet, Fanscom tiến tới hoàn thiện bộ giải pháp SOCIALVATION – một sự kết hợp độc đáo của Social Marketing và Activation Marketing.

Mango Digital với chiến thắng Vàng hạng mục quan trọng SMARTIES Việt Nam 2020

Giải thưởng SMARTIES Việt Nam 2020 đã thu hút hơn 500 nhà tiếp thị, công ty truyền thông, publisher, công ty viễn thông, công ty công nghệ, nhận được sự tham gia của gần 300 chiến dịch từ các đơn vị quảng cáo. Sự kiện lớn đặc biệt cho ngành SMARTIES