Category Archives: News Post

Mango Digital với chiến thắng Vàng hạng mục quan trọng SMARTIES Việt Nam 2020

Giải thưởng SMARTIES Việt Nam 2020 đã thu hút hơn 500 nhà tiếp thị, công ty truyền thông, publisher, công ty viễn thông, công ty công nghệ, nhận được sự tham gia của gần 300 chiến dịch từ các đơn vị quảng cáo. Sự kiện lớn đặc biệt cho ngành SMARTIES